+420 511 187 800              E-mail                  Support Portal  
Přihlášení

Řízení skladu

Software k řízení skladu

ERP systém Apprise® Vám pomůže řídit příjem zásob, jejich uskladnění i chystání k odběru a zefektivnit celý dodavatelský řetězec. Plně integrované a snadno ovladatelné nástroje Vám zajistí přesné údaje o všech zásobách na skladě, nehledě na to, s kolika prodejci obchodujete nebo kolik skladových jednotek vedete. Jelikož jsou naše funkce dostatečně flexibilní, můžete řídit příjem zásob, jejich uskladnění i chystání k odběru způsobem, jaký Vám vyhovuje, v souladu s Vašimi vlastními pravidly.

Systém obsahuje nástroje řízeného uskladnění, které zrychlí příjem zásob a optimalizují využití skladového prostoru. Díky bezdrátovému přenosu dat budete moci počítat své zboží již během vykládky. S pomocí integrovaných pravidel pro přípravu balení budete moci zefektivnit rovněž proces vyskladňování a balení. Sledování zboží podle čísla šarže a sériového čísla usnadní proces vracení zboží a opakované objednávky.

ERP systém Apprise je natolik flexibilní, že si v něm můžete sami nastavit způsob vychystávání zboží dle Vašich pravidel. Naše nástroje řízení skladu rovněž umožňují hromadné vychystávání zboží podle produktu, čísla objednávky, názvu či kódu odběratele, dopravce, distribuční trasy aj. Dále můžete využívat skladová místa pro rychloobrátkové zboží a rychleji tak vyřizovat objednávky. Pokud vychystáváte malé množství produktů pro mnoho objednávek zároveň, ERP systém Apprise Vám pomůže efektivně určit jejich prioritní pořadí.

Celková a dílčí inventura

Řídit sklad spotřebního zboží bývá náročné. Proto potřebujete nástroje, které dokážou minimalizovat nepřesnosti a tím snížit počet zpožděných zásilek a zrušených objednávek. ERP systém Apprise obsahuje flexibilní funkce navržené pro spotřební odvětví, které zefektivní Váš sklad.

Pružné možnosti dílčí a celkové inventury Vám umožní podnikat s maximální přesností. Naše integrované ERP řešení oceňuje zásoby v reálném čase, díky čemuž máte přehled o skladových cenách i větší kontrolu nad náklady.

Automatizované nástroje umožňují provádět fyzickou inventuru bez manuálního zadávání údajů. V modulu skladu můžete prohlížet, srovnávat a aktualizovat údaje o zásobách a dosáhnout tak maximální přesnosti. Náš systém rovněž nabízí flexibilní možnosti pro řízení jednoho či více skladů. Řešení je navíc plně integrované, takže všechna oddělení firmy budou mít přehled o aktuálním stavu zásob.

Bezdrátový sklad

Bezdrátový sklad nabízí mnoho výhod. Patří mezi ně např. zefektivnění pracovních procesů, vyšší přesnost dat a rychlejší dílčí i celkové inventury. Plně integrované nástroje bezdrátového řízení skladu Apprise® Vám pomůžou dosáhnout vyšší efektivity provozních operací a produktivity zaměstnanců.

S naším řešením budete moci zautomatizovat sběr dat, omezit výskyt chyb a zlepšit přípravu zboží k odběru i efektivitu práce. Můžete také vytvářet frontu úkolů, ke kterým lze na základě Vašich pravidel automaticky nebo manuálně přiřazovat uživatele. Odpovědní pracovníci mohou pak tuto frontu úkolů dynamicky řídit podle aktuální pracovní zátěže a priorit firmy.

Funkce bezdrátové dílčí inventury poskytují podrobné informace o inventurním sčítání a přepočítávání a umožňují snadno porovnat různé údaje o stavu zásob. Nástroje ke zjištění odchylky výsledků cyklických inventur Vám pomohou určit, zda je nutné zboží ve skladě přepočítat. Tuto odchylku si můžete zobrazit podle místa expedice, zóny, názvu skladového místa, produktu a dalších kritérií.

ERP systém Apprise změní Váš sklad, který byl doposud hlavní nákladovou položkou, v konkurenční výhodu.

phone or message
Ke stažení