+420 511 187 800              E-mail                  Support Portal  
Přihlášení

PŘEPRAVA A LOGISTIKA

Řízení distribučních tras

Optimalizace využívání vozového parku je výborným způsobem, jak ušetřit náklady na přepravu zboží i firemní zdroje. Kvůli kolísajícím cenám paliva a náročným zákazníkům je teď více než kdy dřív důležité, abyste své distribuční trasy a práci řidičů řídili maximálně efektivně. ERP systém Apprise® nabízí propracované nástroje, které Vám pomohou úspěšně plnit všechny úkoly související s řízením distribučních tras.

S našimi nástroji dokážete snadno automatizovat a optimalizovat rozvrhování tras i využívání vozového parku. Funkce navržené pro spotřební odvětví Vám pomůžou regulovat náklady na palivo, zajišťovat efektivitu práce řidičů a zároveň poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Řízení distribučních tras v ERP systému Apprise se skládá ze tří oddílů, kterými jsou trasy (trasy nákladních vozidel), vlny (skupina tras) a zastávky (zastávky na trase). Je jen na Vás, zda si zvolíte fixní, nebo variabilní trasy. Fixní trasy umožňují definovat pracovní procesy pro určité dny v týdnu nebo stanovit jednotlivé úkoly podle Vašich vlastních pravidel a kritérií zákazníků. Variabilní trasy naopak poskytují maximální flexibilitu při vytváření zastávek podle aktuální denní poptávky.

Nástroje k řízení distribučních tras Vám pomohou připravovat zboží k odběru, plnit kamiony racionálně dle plánovaného pořadí vykládky a dopravovat zboží odběratelům co nejlevněji. Pomocí seznamu tras a zastávek pro určitý den budete moci sledovat pohyb objednaného zboží ze skladu až k zákazníkovi. Pokud si navíc zvolíte určité datum a trasu, jednoduše zjistíte celkový počet zastávek. Jelikož je řízení distribučních tras integrováno v ERP systému Apprise, všechny úkoly, jako je např. tvorba vychystávacích listů, jsou sdíleny v celém systému. To zajišťuje maximální přehlednost a efektivitu.

Dynamické směrování

Stále více velkých obchodních řetězců vyžaduje používání dynamického směrování, které jim pomáhá rychleji doplňovat zásoby a ušetřit za dopravu. Dodavatelé spotřebního zboží tak musí plnit nové komplexní požadavky. ERP systém Apprise je navržen, aby Vám plnění těchto požadavků co nejvíce usnadnil. Nabízí osvědčené postupy a sofistikované nástroje, se kterými úspěšně vyřídíte veškeré objednávky a vyhnete se zpětným pohledávkám.

Ať už musíte směrovat objednávky či instrukce nebo zajišťovat transakce dle standardů EDIFACT, Apprise Vám pomůže vyhovět požadavkům všech obchodních partnerů. Specializujeme se na spotřební průmysl a dokážeme splnit současné i budoucí požadavky v odvětví. Naše protokoly pro elektronickou výměnu dat prokazatelně zautomatizují a standardizují Vaše obchodní procesy, takže budete mít jistotu, že všechny zásilky budou vyřízeny správně a dorazí včas.

Nástroje k plnění požadavků dynamického směrování jsou v ERP systému Apprise plně integrované, proto se údaje aktualizují v reálném čase, máte přehled napříč celým systémem a nezaskočí Vás ani změny podmínek. Náš software Vám dále pomůže automatizovat pracovní postupy, zlepšit spolupráci v podniku a zvýšit celkovou přehlednost. Zrychlí se přeprava zboží z výroben do skladů i na pulty prodejen.

Nákladní a dodací listy

Nákladní listy jsou důležitou součástí přepravy zboží. Každý nákladní list obsahuje informace o typu a množství přepravovaných produktů a o předpokládaném místě jeho vykládky. Zároveň slouží i jako potvrzení o převzetí zboží. V nedávné době se také začal užívat k rozvrhování a evidování zásilek a jako zdroj dat pro EDI transakce. Náš systém pomáhá firmám ve spotřebním odvětví zefektivnit všechny procesy, které s nákladními listy souvisejí.

ERP systém Apprise obsahuje nástroje k vytváření nákladních a dodacích listů, které usnadní sledování a řízení pohybu zásilek. Díky souhrnným nákladním listům budete moci nakládat kamiony maximálně efektivně podle rozměrů produktů. Správa, zpracovávání i úpravy nákladních listů jsou hračkou.

Náš systém umožňuje třídit nákladní listy podle zákazníka, čísla nákupní objednávky, čísla zakázky, data vytvoření nákladního listu i čísla nákladního listu. Budete si moci rovněž zobrazit a vytisknout podrobné výkazy obsahující číslo nákladního listu, jméno a kód zákazníka, kód produktu, jednotkovou cenu, množství zboží atd. Pomocí jednoduše ovladatelných nástrojů dokážete snadno přenášet údaje z již existujících listů do jiných či nových nákladních listů.

S naším integrovaným řešením, navrženým výhradně pro odvětví spotřebního zboží, zaručeně dosáhnete nejnižších možných nákladů na vlastnictví softwaru a rychlé návratnosti investice.

phone or message
Ke stažení