+420 511 187 800              E-mail                  Support Portal  
Přihlášení

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

Tým profesionálů z Apprise Vás provede celým procesem od zakoupení softwaru přes jeho implementaci až po následnou údržbu a pomůže Vám tak k rychlému a trvalému úspěchu. Díky rozsáhlým zkušenostem a znalosti osvědčených postupů Vám poskytneme konkrétní rady a doporučení, jak zefektivnit dodavatelský řetězec, snížit náklady, zlepšit výsledky firmy a maximalizovat ziskovost. Budeme s Vámi spolupracovat a pomůžeme Vám uspět v konkurenčním boji na trhu se spotřebním zbožím a dosáhnout rychlé a trvalé návratnosti investice.

Předprodejní poradenství

Ještě před samotnou koupí softwaru Vám členové týmu profesionálních služeb Apprise pomůžou tímto způsobem:
 • Nabídnou spolupráci, aby lépe porozuměli Vašim požadavkům
 • Názorně Vám ukážou, jakým způsobem můžete aplikaci užívat
 • Zhodnotí Vaše aktuální podnikové procesy, aby lépe porozuměli Vašim specifickým pracovním postupům

Doporučení osvědčených postupů

Před zahájením implementace provedou zástupci Apprise následující činnosti:
 • Proberou s Vámi Vaše současné provozní procesy a identifikují jejich slabá místa
 • Doporučí osvědčené postupy v oblasti spotřebního průmyslu, které by Vám mohly přinést užitek
 • Vytvoří unikátní implementační plán, který bude odpovídat Vašemu rozpočtu a časovému harmonogramu

Implementace

Během implementace softwaru provede projektový tým Apprise tyto úkony:
 • Zkontroluje Váš hardware a doporučí, jak zajistit optimální výkon a spolehlivost systému
 • Zmapuje, konvertuje a otestuje existující podniková data a zajistí jejich přesun z původní ERP aplikace
 • Před samotným zahájením provozu otestuje Váš informační systém, aby zajistil maximální přesnost dat, efektivitu pracovních postupů a připravenost zaměstnanců používat nový software

Školení

Apprise Vám poskytne průběžné důkladné školení zahrnující následující oblasti:
 • Nastavení, zabezpečení a správa aplikace
 • Struktura, nastavení i správa databáze a technické standardy
 • Standardní pracovní postupy a veškeré úpravy provedené na míru Vašemu podniku

Zákaznické úpravy

Kdykoli nastane potřeba, je možné provést úpravy systému, které Vám umožní:
 • Splnit specifické požadavky nebo podpořit nové pracovní postupy
 • Integrovat externí aplikace třetích stran
 • Vyhovět požadavkům Vašich obchodních partnerů či normám spotřebního průmyslu, které nejsou standardně zahrnuty do našeho softwaru

Průběžné poradenství a školení

Po dokončení počáteční fáze implementace ERP systému Vám Apprise bude připraven poskytnout:
 • Na míru šité dodatečné školení zaměřené na vlastnosti a funkce aplikace
 • Speciální školení pro informační techniky a správce databáze, během něhož se naučí přizpůsobovat aplikaci Vašim potřebám
 • Průběžné poradenství, přezkoumání podnikových procesů a zavedení osvědčených doporučení do Vašich pracovních postupů

Náš tým se skládá z odborníků na spotřební odvětví, kteří poskytnou ucelené poradenství, zhodnotí podnikové procesy a zajistí implementaci softwaru včetně potřebných zaškolení.

phone or message
Ke stažení