+420 511 187 800              E-mail                  Support Portal  
Přihlášení

Výroba

Různá nákladová střediska a pracoviště

Modul výroby Apprise® je ucelené řešení pro plánování výrobních zdrojů (MRP II), které optimalizuje Vaše operace v rámci jedné či více výrobních lokalit a umožní přehled, spolupráci a kontrolu v reálném čase. S jeho funkcemi získáte kontrolu nad rozvrhováním výroby, pracovními silami, pořizovací cenou výrobků aj.

ERP systém Apprise zpřístupní všechny potřebné údaje v reálném čase, takže budete moci efektivně sledovat, řídit a snižovat výrobní náklady. Naše nástroje pokročilého plánování a rozvrhování Vám pomůžou odhalit slabá místa ve výrobě, lépe plánovat pracovní zátěž, vytvářet hypotetické scénáře a paralelně zobrazovat plány zásob a kapacit. Detailní přiřazování fixních, variabilních a režijních nákladů, včetně nákladů na pracovní sílu, poskytne maximální kontrolu nad náklady a zjednoduší jejich řízení.

Řešení Apprise pro rozvrhování výroby usnadňuje plnění každodenních úloh z oblasti plánování, rozvrhování a výkaznictví. Pomocí jednoduché metody „táhni a pusť“ budete do systému moci snadno zanášet jakékoli změny harmonogramu a automaticky přizpůsobovat závislé procesy s ohledem na existující výrobní omezení. Náš software je plně integrovaný a umožňuje import dat přímo z Excelu, Accessu či textových souborů, což urychluje plnění úloh i rozhodovací proces.

Interní zakázky

ERP systém Apprise umožňuje pružně a přehledně vytvářet a zpracovávat interní zakázky. Naše nástroje Vám pomohou automatizovat a zefektivnit výrobu. Funkce zabudované v systému zjednoduší řízení interních zakázek a zajistí, aby vše proběhlo podle plánu.

Správa pracovních příkazů, která nabízí výběr mezi výrobou na zakázku či na sklad, pomůže splnit i ty nejnáročnější požadavky Vašich zákazníků. Interní zakázky budete moci seskupovat a přiřazovat je k montážním linkám, čímž dosáhnete maximálně efektivní výroby. Jednoduché přidělení objednaného materiálu ke konkrétním zakázkám dle nastavených pravidel podpoří růst příjmů.

ERP systém Apprise zahrnuje funkce pracovních příkazů k demontáži, které zefektivní proces vracení a doplňování zboží. Interní zakázky budete moci libovolně upravovat, rušit nebo kopírovat. Lze zobrazit údaje pro určitou lokalitu a aktuální stav zakázky. Jelikož je systém plně integrovaný, interní zakázky mohou být automaticky zaúčtovány do hlavní účetní knihy a dokončené výrobky převedeny na sklad.

Monitoring výrobních procesů

Podniky, které si ve spotřebním odvětví zajišťují výrobu externě, čelí specifickým problémům. Potřebují mít perfektní přehled o činnosti dodavatelů, který usnadní sdílení údajů, plnění vzájemných požadavků a udržování dobrých obchodních vztahů. Monitoring výrobních procesů Apprise® umožňuje sledovat, monitorovat a řídit výrobní činnost Vašich zahraničních výrobců.

ERP systém Apprise nabízí plně integrované monitorovací nástroje, se kterými budete mít detailní informace o plnění úkolů a požadavků i o všech dalších aktivitách dodavatelů. Můžete kontrolovat rozvrh výroby a výrobní aktivity libovolného počtu dodavatelů a zajistit, aby všechny operace probíhaly podle plánu. Veškeré údaje o výrobě lze sloučit do jednoho centrálního úložiště, takže budete moci snadno zobrazovat, sdílet, importovat a evidovat know-how i úkoly.

Modul monitoringu výrobních procesů nabízí tři různé způsoby nahrávání dat, které zohledňují rozdílné technické možnosti a potřeby Vašich zámořských dodavatelů. Nenáročné možnosti sběru dat Vám pomohou získat potřebné informace, i když spolupracujete s výrobci na rozvíjejících se trzích. Oprávnění dodavatelé, kteří disponují dostatečným technickým vybavením, mohou prostřednictvím dodavatelského portálu sami aktualizovat informace o stavu výroby a zprostit Vás tak časově náročného zadávání údajů a výkaznictví. Snadno ovladatelný portál Vám poskytne ucelený přehled o veškerých operacích a zaručí maximální transparentnost výroby. Můžete si nastavit vlastní automatická upozornění, která příslušné uživatele informují, vyskytne-li se při výrobním procesu specifický případ nebo problém.

S ERP systémem Apprise dosáhnete lepší přehlednosti provozních operací, spolupráce při jejich vykonávání a kontroly nad jejich plněním, díky čemuž budete moci sdílet maximální množství dat a efektivněji plánovat výrobu zboží.

phone or message
Ke stažení