+420 511 187 800              E-mail                  Support Portal  
Přihlášení

FINANCE

Hlavní kniha

Hlavní účetní kniha je alfou a omegou účetnictví a financí. Je tedy zásadní najít spolehlivé řešení, které Vám pomůže každý měsíc v pořádku uzavřít jednotlivé účty a poskytne Vám neustálý přehled o obsahu hlavní knihy. Mnoho firem považuje upravování a vyhledávání informací v hlavní účetní knize za složitý a nepříjemný proces. Proto ERP systém Apprise® přináší ucelené a snadno ovladatelné nástroje, s nimiž je vedení účetnictví hračkou.

Náš software Vám poskytne strukturovaný přehled v reálném čase o tom, jak si podnik vede. Navíc v systému můžete vytvářet nové účty, společnosti, účetní období, měny či rozpočty dle Vašich potřeb a dosáhnout tak maximální efektivity a kontroly.

Naše hlavní kniha umožňuje jak automatické, tak manuální zaúčtování, a obsahuje nástroje, se kterými můžete obousměrně přesouvat informace z jiných aplikací. Hlavní knihu v ERP systému Apprise lze nastavit pro více společností, divizí nebo oddělení. Budete moci snadno spravovat rozpočty a porovnávat plánované částky se skutečnými. Flexibilní nástroje Apprise se přizpůsobí jakékoli struktuře Vašich financí.

Pohledávky

Tým správy pohledávek hraje důležitou roli v každém finančním oddělení. Poskytnete-li mu vhodné nástroje, bude mít neustálý přehled o všech účtech odběratelů a o stavu plateb. Právě takové nástroje nabízí náš software. Chcete-li zefektivnit správu pohledávek a získat plně integrované kompletní řešení k řízení financí, pak je pro Vás ERP systém Apprise správnou volbou.

Nástroje řízení podle výjimek usnadní finančnímu oddělení vyhledávání údajů o pohledávkách a pomohou identifikovat odchylky ve výkonnosti, které je třeba odstranit. Spárování vydaných faktur s platbami přijatými prostřednictvím elektronických šeků zefektivní zaúčtování pohledávek. V přehledném rozhraní je možné kdykoli zobrazit sestavu pohledávek dle jejich termínu splatnosti a získat podrobné informace o stavu neuhrazených pohledávek.

ERP systém Apprise obsahuje všechny funkce, které vyžaduje úspěšné řízení pohledávek. Tento integrovaný software Vám mimo jiné umožní vytvářet faktury, zaúčtovat elektronické šeky, přesouvat položky mezi jednotlivými účty, spravovat nekryté platby a rušit přiřazení již zaúčtovaných plateb. Získáte také přehled o historii plateb jednotlivých zákazníků a o jejich neuhrazených pohledávkách a budete moci řídit zpětné pohledávky.

Závazky

Přehledná správa závazků Vám pomůže udržet dobré obchodní vztahy s dodavateli. Pokud zjednodušíte jednotlivé úlohy správy závazků, zefektivní se související procesy i tvorba výkazů. ERP systém Apprise nabízí nástroje, se kterými získáte kontrolu nad výdaji a cash flow.

Náš plně integrovaný systém Vám poskytne perfektní přehled o aktuální finanční situaci a závazcích podniku. Díky nástrojům výkaznictví budete mít k dispozici podrobné seznamy plánovaných hotovostních výdajů a otevřených závazků s jejich termíny splatnosti. V systému můžete rušit elektronické šeky a znovu otevírat faktury podle Vámi nastavených pravidel, což Vašim zaměstnancům umožní pracovat s maximální produktivitou. Snadné vyhledávání, rozporování a spravování došlých faktur zajistí, že své finance budete řídit tím nejlepším možným způsobem.

ERP systém Apprise Vám poskytne všechny nástroje, které potřebujete k efektivní správě závazků. Zjednoduší se zpracování jednorázových i pravidelných faktur, vystavování a schvalování šeků i párování nákupních objednávek s přijatými fakturami. Tvorba finančních výkazů bude hračkou.

Zjistěte, jak s pomocí speciálních funkcí získáte lepší přehled a kontrolu nad firemními financemi.

phone or message
Ke stažení