+420 511 187 800              E-mail                  Support Portal  
Přihlášení

ANALÝZY A VÝKAZNICTVÍ

Manažerský informační systém

Pokud podnikáte ve spotřebním průmyslu, musíte se umět správně rozhodovat. K tomu potřebujete mít přístup ke všem podnikovým údajům v reálném čase. Při vyhledávání finančních dat se neobejdete bez snadno ovladatelných nástrojů. Manažerský informační systém Apprise® Vám poskytne dynamický a strukturovaný přístup ke všem standardním přehledům. S našimi specializovanými nástroji, jako jsou časové vzorce či analýza cash flow, odhalíte klíčové faktory výkonnosti podniku.

ERP systém Apprise umožňuje rychlý přístup k nejdůležitějším informacím a k původní dokumentaci. Pomocí výkazů můžete analyzovat výsledky jednotlivých zákazníků a produktů, včetně výše tržeb a marží. Získáte tak lepší přehled o ziskovosti produktů i zákazníků.

Manažerský informační systém Apprise Vám rovněž poskytne podrobné údaje o spolehlivosti dodávek a o nákladech, s jejichž využitím budete moci lépe řídit své obchodní vztahy s dodavateli. Detailní informace o rychlosti inkasa pohledávek na úrovni týmu vymáhání pohledávek, divize, skupiny, pobočky či zákazníka přispějí ke zvýšení podílu uhrazených pohledávek. S Apprise budete moci jednoduše sledovat a evidovat obrat zásob a ziskovost, míru plnění dodávek a speciální objednávky. Výkazy cash flow pomohou evidovat vývojové tendence, vytvářet prognózy a zajistit ziskovost Vaší firmy.

Business intelligence

Sofistikované nástroje business intelligence Vám umožní činit lepší obchodní rozhodnutí. Business Intelligence Apprise poskytuje dynamický přístup k údajům o prodeji, financích a podnikových procesech, které potřebujete pro úspěšné řízení Vašeho podnikání. Naše řešení umožňuje prohlížet a sdílet údaje a poznatky v reálném čase, ať už používáte počítač, iPad, iPhone či jiné mobilní zařízení.

Plně integrované nástroje Vám kdykoli zpřístupní údaje o výsledcích všech oddělení podniku. Přístup k citlivým informacím je možné regulovat pomocí stupňovité hierarchie a nastavitelných povolení. Business Intelligence Apprise Vám rovněž umožní sdílet informace, poznatky či obrazové materiály v rámci celé firmy prostřednictvím e-mailu či textových zpráv. Budete moci zaznamenávat jednotlivé náhledy pomocí záložek, posílat odkazy kolegům, sdílet grafické objekty a přidávat vysvětlivky. Tímto způsobem zanecháte stopu po své analytické činnosti, která může posloužit jako odůvodnění přijatých rozhodnutí.

Business Intelligence Apprise umožňuje vyhodnocovat různé množiny dat prostřednictvím srovnávacích a asociačních analýz. Pružné možnosti nastavení náhledu a oblíbených položek zajistí, že před sebou budete mít právě ty informace o nákladech, prodeji a ziskovosti, které pro Vás mají význam. Hlavní panel, jehož ovládání je intuitivní, dovoluje přehledně zobrazit klíčové ukazatele výkonnosti pomocí grafů, tabulek či filtrů, dle Vašich specifických potřeb.

Ziskovost zákazníků, produktů a dodavatelů

Zjišťování skutečné ziskovosti Vaší firmy bývalo složité a vyžadovalo hodiny manuální práce s čísly. S integrovaným řešením Apprise k výpočtu ziskovosti, které bylo navrženo pro spotřební odvětví, je to mnohem jednodušší. Nyní můžete výsledek hospodaření své firmy zjistit pomocí automatizovaných nástrojů ERP systému Apprise během několika sekund.

Naše nástroje měření ziskovosti odhalí všechny účetní informace o ziskovosti v reálném čase, včetně přepravních nákladů, kompenzací, zpětných pohledávek, provizí, licenčních poplatků a honorářů. Výkonné nástroje finanční analýzy umožňují zobrazit všeobecné i podrobné informace o zisku podle jednotlivých zákazníků, dodavatelů a produktů. V rámci uživatelsky definovaných polí můžete evidovat libovolné množství nákladových položek, které jsou pro Váš podnik relevantní.

ERP systém Apprise dále nabízí jedinečné přehledy ziskovosti, díky nimž budete moci procházet a analyzovat ziskovost jednotlivých zákazníků, dodavatelů a produktů. Názorně uvidíte, co posouvá Vaše podnikání vpřed. Budete moci sledovat vývoj různých faktorů během daného období a pro určitou skupinu zákazníků, dodavatelů nebo produktů. Srovnávací náhledy Vám umožní porovnávat údaje o jednotlivých zákaznících, dodavatelích či produktech, díky čemuž získáte přehled o tom, jaký pozitivní či negativní vliv mají jednotliví obchodní partneři na Vaše výsledky.

S naším integrovaným řešením, navrženým výhradně pro odvětví spotřebního zboží, zaručeně dosáhnete nejnižších možných nákladů na vlastnictví softwaru a rychlé návratnosti investice.

phone or message
Ke stažení