+420 511 187 800              E-mail                  Support Portal  
Přihlášení

DISTRIBUCE POTRAVIN

Efektivní řízení velkoobchodního dodavatelského řetězce potravin se neobejde bez specifických nástrojů, které Vás budou doprovázet během celého procesu od výroby zboží až po jeho doručení maloobchodním prodejcům. Dobře známe všechny problémy, se kterými se potýkáte, jako je sledování pohybu produktů, distribuce potravin podléhajících rychlé zkáze a plnění maloobchodních požadavků. ERP systém Apprise® obsahuje integrované nástroje a funkce navržené pro konkrétní odvětví, které Vám pomohou překonat i ty největší překážky.


Funkce, které jsou navržené pro Vaše odvětví, dovolují:

  • Sledovat obousměrný pohyb šarží a vést protokol změn.
  • Splnit požadavky maloobchodníků včetně EDI, RFID, značení, výkazů aj.
  • Sdílet s obchodními zástupci a s dalšími oprávněnými uživateli informace o produktech, cenách, zásobách a fakturačních údajích v reálném čase.
  • Spravovat prodej, vracení zboží, stažení z oběhu a data expirace dle šarže, od výroby zboží až po jeho doručení zákazníkovi.
  • Nakupovat, přijímat, inventarizovat a prodávat zboží v proměnlivé hmotnosti a měrných jednotkách.
  • Přednostně přidělit nedostatkové zboží určitému zákazníkovi nebo obchodnímu zástupci.
  • Optimalizovat plánování distribučních tras a vozový park za účelem efektivního využití pohonných hmot a služeb řidičů.
  • A mnohem více!

Více informací

Přečtěte si, jak Vám ERP systém Apprise pomůže plnit zákonné normy i požadavky zákazníků a zároveň maximálně zefektivnit dodavatelský řetězec.

„Apprise nám poskytuje jak software, tak odborné rady, což nám umožňuje lépe plnit požadavky našich zákazníků a dodavatelů.“


- Dovozce a distributor vína
phone or message
Ke stažení